Karel May

Karel May Ztracený syn-11 Ze tmy do světla KAPITOLA PRVNÍ Penězokazci Žid Solomon Levi vlastnil dům ve Vodní ulici a kromě něj ještě několik dalších, které se pochopitelně nalézaly ve zbědovaném stavu a které pronajal chudým lidem, aby mu z tohoto vcelku nepříliš cenného majetku plynuly dost vysoké zisky. Byl večer. V jedné štítové místnosti […]

Read more "Karel May"